Arinna ile Kibele Koleksiyonu

MAGNA MATER KİMONO

Kibele veya Kybele (Magna Mater: Tanrıların anası). ANADOLU kökenli bir ana tanrıça. Yunan anakarasında ‘RHEA’ , Roma dönemi Mısır kültüründe ‘İSİS’ ve Yunan adaşı gibi bekaretle değil, doğurganlık ve bereketle ilişkilendirilen EFES ARTEMİS’İ (İyon Kibelesi), belli başlı ana tanrıça figürleridir.

Analığı, üremeyi, dişiliği, hayatın sürmesini ve dolayısıyla bereketi simgeleyen tanrıça. Otururken ya da doğum anındaki bazı heykellerde yanında iki leopar veya aslan bulunur. Ana tanrıçanın kutsal hayvanı olan leopar, hayvanların kraliçesi olduğunu ve doğa üzerindeki sınırsız egemenliğini simgeler. Bazen kollarında, çeşitli efsanelere göre tanrıçanın hem çocuğu, hem de sevgilisi olan ATTİS..

Doğa ile özdeşleştirilmiş, özellikle bazı vahşi hayvanlarla ilişkilendirilmiştir. Ana tanrıçaya tapınmaya gelenlerin, bereket ve doğurganlıktan pay almak için Kybele'nin ve aslanların üreme organlarına dokunarak aşındırdıkları görülmektedir.

Geçim kaynağının neredeyse tamamını topraktan olan  Anadolu’daki toplumlarda bolluk ve bereketin önemi yadsınamaz. Kibele bu yüzden Anadolu’da bu kadar özel ve önemli bir yere sahiptir.  Bereket, kadına has bir özellik olan doğurganlıkla ilişkilendirilmiştir.

MEANDROS

Yaşadığımız süre boyunca insanlar doğadaki çoğu şeyi sembollerle ilişkilendirmiştir. Su, yeniden doğuşun, bedensel ve ruhsal yenilenmenin, yaşamın sürekliliğinin, bereket, soyluluk, bilgelik, saflık ve erdemin sembolüdür ve meander motifinin çıkış kaynağı olmuştur. Meander motifi, tarihsel serüven boyunca kullanılan geometrik bezeme motiflerinin en yaygın olanlarından biridir. Genel anlamda “Kıvrım” manasına gelir.

İŞTAR ASLANI

İştar Kapısı’nın duvarları Babil'in en önemli tanrılarının sembolü olan Aslan, Boğa ve Ejderha tasvirleriyle süslüydü; Aslan Tanrıça İştar'ın sembolüdür. İştar yalnızca Babil’de değil, İnanna adıyla Asur ve Sümer medeniyetlerinde de karşımıza çıkmaktadır. İştar Babil'de gökyüzünün, aşkın tanrıçası olup aynı zamanda ordunun da koruyucusu durumundaydı. Bu bağlamda İştar'ın karşıtlıkların tanrıçası olduğunu söyleyebiliriz. Onun aslanları, dosta güven sunarken düşmana da korku salıyordu. Bir yandan aşk ve güzelliği bünyesinde barındıran tanrıça diğer yandan savaş ve kanı da sembolize ediyordu.

BÜYÜK ANA , TANRILARIN ANASI , KİBELE…

Kimonomızda ;
Efes artemisi’nden esinlendiğimiz kibele,
Babil’in görkemli kapısının simgelerinden olan, şehrin koruyucusu aslanımız …
Yaşam kaynağımız büyük menderes’imizin kıvrımları ve egemizin simgesi olan zeytin yapraklarını kullanarak yapmış olduğumuz tasarımımızın, yöremize ait kumaşlarla bir araya getirerek oluşturduğumuz tasarımımız..
İnancımız , yaşam kaynağımız ve gücümüzün bir arada olduğu bu eşsiz işimize ilham olan anadolumuz ...Tarihimiz...Geçmişimiz...